top of page

kWh?

Watt är ett mått på energi. En kWh (kilowatt-timme) är 1000 watt i en timme. En vattenkokare som värmer vatten i en timme förbrukar en kWh. Fyra vältränade cyklister som ger järnet i en timme producerar en kWh. Köper du en kWh i form av el kostar det ca 1,20 kr.En villa med 40 solpaneler ger ca 12 000 kWh ( 14 400 kr) per år.  

bottom of page